Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Anesteziologické přístroje pro KARIM
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je:
- dodávka anesteziologických přístrojů včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno,
- poskytování pozáručních servisních služeb k přístrojům na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístrojů, tj. min. 10 let
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.10.2021 09:00
Datum zahájení: 27.08.2021 09:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):