Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cafeteria systém
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytnutí služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno prostřednictvím systému Cafeteria (dále jen „Cafeteria systém“) v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhláškou č. 114/2002 Sb., vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“) v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, rekreačního a zdravotního vyžití.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Petra Kaldová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.10.2021 09:00
Datum zahájení: 23.08.2021 15:29
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):