Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: FN Brno - Ústavní lékárna - projektová dokumentace a autorský dozor
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace DURaSP a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb vč. autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Brno – Ústavní lékárna“ v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí
Mgr. Kateřina Láníčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.10.2021 09:00
Datum zahájení: 16.09.2021 09:00