Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Management zranitelností a hardeningová politika
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel požaduje dodávku a implementaci řešení pro testování zranitelností - aktivní skener ve formě hardware appliance, který bude za účelem zjištění zranitelností provádět testování zranitelností zařízení připojených do informační a komunikační infrastruktury zadavatele a bude evidovat veškeré zjištěné bezpečnostní informace (zranitelnosti apod.).
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.12.2021 10:00
Datum zahájení: 29.10.2021 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: