Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužený termín přijetí nabídek
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Diagnostický systém
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka 1 ks diagnostického systému dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Ing. Pavlína Ondráčková
tel.:532 233 805
Ondrackova.Pavlina@fnbrno.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.08.2022 11:00
Datum zahájení: 05.08.2022 12:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: