Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrifugy z plánu DDHM
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je:
a) dodávka 3 ks Odstředivek - pro OKB, Jihlavská 20, Brno a IHOK, CMBGT Černopolní 9, Brno.
- Odstředivka typ A – 1 ks pro OKB – část 1
- Odstředivka typ B – 1 ks pro OKB – část 2
- Odstředivka typ C – 1 ks pro IHOK, CMBGT – část 3
b) záruční a pozáruční servis
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Ing. Zdeňka Drábková
Drabkova.Zdenka@fnbrno.cz
tel. 532 231 566
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.08.2022 11:00
Datum zahájení: 18.08.2022 09:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: