Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Separátor krevních elementů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je dodávka 1ks separátoru krevních elementů pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23. 01. 2014 11:00
Počátek běhu lhůt: 03. 01. 2014