Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního informačního systém pro operační sály a centrální sterilizaci a datového konektoru na současný klinický informační systém FN Brno AMIS*H v rozsahu operačního protokolu přes Enterprise Service Bus FN Brno. Předmětem veřejné zakázky je dále napojení na integrační platformu FN Brno a její stávající moduly Identity Management, Master Patient Index a modul číselníků. Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytování služeb podpory k implementovanému řešení po dobu 60 měsíců.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.11.2022 10:00
Datum zahájení: 15.09.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: