Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Léčivé přípravky s obsahem olaparibu – sdružený nákup
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

Specifikace zboží:
Léčivý přípravek s účinnou látkou Olaparib, ATC skupina L01XK01

Předpokládané množství odebíraného zboží za čtyři roky (počet originálních balení):
Olaparib 100MG TBL FLM 56
- Fakultní nemocnice Olomouc - 115
- Fakultní nemocnice Hradec Králové - 80
- Fakultní nemocnice Brno - 400

Olaparib 150MG TBL FLM 56
- Fakultní nemocnice Olomouc - 1 044
- Fakultní nemocnice Hradec Králové - 360
- Fakultní nemocnice Brno - 2 000

V indikaci:
• dle platného SPC
Místo plnění: Hradec Králové
Brno-město
Olomouc
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí - Mgr. Veronika Havelková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.04.2023 10:00
Datum zahájení: 24.02.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: