Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Léčivé přípravky s obsahem OXALIPLATINY - sdružený nákup
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předpokládané množství odebíraného zboží za čtyři roky:

Účastník společného zadávání/Forma/Předpokládané množství balení za 4 roky

Fakultní nemocnice Olomouc/INF CNC SOL 1X20ML/100MG/6 800
Fakultní nemocnice Brno/INF CNC SOL 1X20ML/100MG/ 6 800

Fakultní nemocnice Olomouc/INF CNC SOL 1X10ML/100MG/2 200
Fakultní nemocnice Brno/INF CNC SOL 1X10ML/100MG/2 200
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Ing. Lucie Mičánková, Oddělení právních věcí
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.06.2023 09:00
Datum zahájení: 16.05.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: