Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení - Část č. 2, 5, 6, 3
Číslo jednací ve SpSl 2014/20459/FNBRNO
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451021077461
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Fakultní nemocnice Brno
Adresa:
Jihlavská 20
Obec:
Brno
PSČ:
625 00
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Oddělení právních věcí
Telefon:
+420 532233743
K rukám:
Petra Radoušová
       
E-mail:
petra.radousova@fnbrno.cz
Fax:
+420 532232594
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.fnbrno.cz
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.fnbrno.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení investičního majetku, a to zdravotnické techniky, včetně předvedení funkčnosti a spotřebního materiálu nutného k prvnímu uvedení do provozu.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
33155000-1
33183000-6
33190000-8
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
377461
dne:
23/12/2013 (dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2013/S 252-441784
dne:
31/12/2013 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Část č. 2 a 6 - § 84 odst. 1 písm e), zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
Část č. 5 - § 84 odst. 1 písm. a), ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky
Část č. 3 - § 84 odst. 1 písm. b), z účasti v zadávacím řízení byli vyloučení všichni dodavatelé

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/02/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Přístroj pro řízenou hypotermii
1) STRUČNÝ POPIS
přístroj pro kontrolované řízení tělesné teploty pacienta
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33190000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm e), zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
5
NÁZEV
Systém pro nácvik kognitivních funkcí
1) STRUČNÝ POPIS
Systém pro kognitivní trénink a rehabilitaci.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
33190000-8
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm a), ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
6
NÁZEV
Vířivky horních a dolních končetin
1) STRUČNÝ POPIS
Vířivky pro léčbu pacientů s postižením pohybové funkce končetin.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
33155000-1
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm. e), zadavatel obdržel pouze jednu nabídku
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
(INFORMACE O ČÁSTECH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K FORMULÁŘI PRO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO SOUTĚŽE O NÁVRH)

ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
1) STRUČNÝ POPIS
Přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci sloužící ke kompletní rehabilitační péči.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
33100000-1
 
Další předměty
33155000-1
33183000-6
 
 
 
 
3) STRUČNÝ DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
§ 84 odst. 1 písm. b), v zadávacím řízení byly z účasti vyloučení všichni dodavatelé
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------