Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: UNIS COMPUTERS, a. s.
IČO: 63476223
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 926 600,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 121 186,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.06.2023