Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AMBRA - Group, s.r.o.
IČO: 25379887
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 65 782,64 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 79 596,99 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.09.2023