Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Léčivé přípravky s obsahem triptorelin - acetátu - sdružený nákup
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

Specifikace zboží:
Léčivý přípravek s účinnou látkou triptorelin-acetát, ATC skupina L02AE04

Předpokládané množství odebíraného zboží za čtyři roky:
• viz příloha č. 1 ZD – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

V indikaci:
• dle platného SPC
Místo plnění: Hradec Králové
Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt: Oddělení právních věcí - Mgr. Veronika Havelková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.01.2024 10:00
Datum zahájení: 13.11.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: