Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2014/44946/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrální aktivní prvek
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka Centrálního aktivního prvku pro Centrum informatiky, Pracoviště
medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno.
Účelem veřejné zakázky je pořízením centrálního aktivního prvku dosáhnout (s již provozovaným aktivním prvkem zadavatele) vysoké dostupnosti na úrovni centrálních síťových prvků tak, aby síťové
služby centrálního páteřního aktivního prvku byly dostupné i v případě výpadku nebo odstávky jednoho z prvků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14. 04. 2014 11:00
Počátek běhu lhůt: 04. 04. 2014