Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Klimatizace vybraných útvarů PMDV a PDM, FN Brno
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Dodávka a instalace klimatizačních jednotek dle soupisu – viz příloha č. 1 včetně stavební připravenosti, předvedení funkčnosti a provedení veškerých zkoušek potřebných k řádnému provozování díla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25. 04. 2014 11:00
Počátek běhu lhůt: 15. 04. 2014