Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Watrex Praha, s.r.o.
IČO: 26142376
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 1 248 041,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 510 129,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 12.05.2014