Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce oken, FN Brno, UZS
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení nových sestav plastových oken a balkonových dveří v 5. až 9.NP v objektu ubytovny zdravotních sester na východní, jižní a západní fasádě včetně parapetů a zapravení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09. 06. 2014 14:00
Počátek běhu lhůt: 30. 05. 2014