Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl 2014/70716/FNBRNOZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Plicní ventilátory
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení 1 ks plicního ventilátoru pro Pediatrickou kliniku, Neonatologické oddělení, Dětské nemocnice, Fakultní nemocnice Brno a 4 ks plicních ventilátorů pro řízenou ventilaci pacienta pro JIP, Interní gastroenterologické kliniky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Fakultní nemocnice Brno, Oddělení právních věcí, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 12. 06. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 05. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: