Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování sociálního zázemí porodních boxů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební úpravy související s vybudováním samostatného sociálního zázemí pro dva porodní boxy. Práce budou zahájeny přemístěním šaten personálu a čajové kuchyňky do prostor výukové místnosti. V uvolněném prostoru bude vybudován porodní box shodně s vedlejšími pokoji. Po jeho dokončení bude možné do zrušeného porodního boxu vestavět dvě hygienické buňky a rozšířit stanoviště sester. Po zprovoznění sociálního zázemí obou porodních boxů bude možné zrušit sociální zařízení na chodbě, ze kterého po rekonstrukci vznikne výuková místnost.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt: Oddělení inženýrských činností,
tel. 532 233 690, 775 761 055.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním (oslovení min. 5 dodavatelů)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10. 09. 2014 11:00
Počátek běhu lhůt: 21. 08. 2014