Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Služba dohledu nad síťovou infrastrukturou FN Brno
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatel za účelem dosažení a udržení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti požaduje v režimu 24x7 poskytování komplexní služby bezpečnostního dohledového centra nad jeho síťovou infrastrukturou (v areálech Bohunice, Porodnice a Dětská nemocnice) včetně vyhodnocení datových toků (interních i s externími sítěmi včetně Internetu) a komunikace zadavatele s partnery a dodavateli, kterou zadavatel využívá k zajištění provozu informačních systémů základní služby, jakož i dalších systémů. Za účelem sběru údajů nezbytných pro poskytování Služby dohledu zadavatel požaduje pronájem, nasazení, konfiguraci a správu komplexních systémů pro monitoring síťové infrastruktury a detekci pokročilých hrozeb (APT) v síťové infrastruktuře zadavatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zadavatel byl rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) určen provozovatelem základní služby. Zadavatel je v návaznosti na toto svoje postavení správcem informačních systémů základní služby. Vzhledem k významně zvýšenému riziku kybernetických útoků, na které dne 19. 4. 2021 upozornil NÚKIB (https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1703-hrozi-zvysene-riziko-kybernetickych-utoku-vuci-ceske-republice/) a vzhledem k již proběhlému masivnímu kybernetickému útoku na zadavatele, postupuje zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy zvýšené riziko kybernetických útoků vyplývající z uvedeného upozornění NÚKIB představuje naléhavou okolnost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 29.04.2021 12:00
Datum zahájení: 26.04.2021 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: