Veřejná zakázka: Služba dohledu nad síťovou infrastrukturou FN Brno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3248
Systémové číslo: P21V00000060
Evidenční číslo zadavatele: 28/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 29.04.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služba dohledu nad síťovou infrastrukturou FN Brno
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel za účelem dosažení a udržení vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti požaduje v režimu 24x7 poskytování komplexní služby bezpečnostního dohledového centra nad jeho síťovou infrastrukturou (v areálech Bohunice, Porodnice a Dětská nemocnice) včetně vyhodnocení datových toků (interních i s externími sítěmi včetně Internetu) a komunikace zadavatele s partnery a dodavateli, kterou zadavatel využívá k zajištění provozu informačních systémů základní služby, jakož i dalších systémů. Za účelem sběru údajů nezbytných pro poskytování Služby dohledu zadavatel požaduje pronájem, nasazení, konfiguraci a správu komplexních systémů pro monitoring síťové infrastruktury a detekci pokročilých hrozeb (APT) v síťové infrastruktuře zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel byl rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) určen provozovatelem základní služby. Zadavatel je v návaznosti na toto svoje postavení správcem informačních systémů základní služby. Vzhledem k významně zvýšenému riziku kybernetických útoků, na které dne 19. 4. 2021 upozornil NÚKIB (https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1703-hrozi-zvysene-riziko-kybernetickych-utoku-vuci-ceske-republice/) a vzhledem k již proběhlému masivnímu kybernetickému útoku na zadavatele, postupuje zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, kdy zvýšené riziko kybernetických útoků vyplývající z uvedeného upozornění NÚKIB představuje naléhavou okolnost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fakultní nemocnice Brno
 • IČO: 65269705
 • Poštovní adresa:
  Jihlavská 340/20
  62500 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 210606

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky