Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroj s C-ramenem a katetrizační stůl
Odesílatel Eva Trávníková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2012 14:23:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečné informace

Dotaz:
V technických kvalifikačních požadavcích požadujete předložení technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.
Je možné předložit návod k použití vzhledem k velkému počtu stran (248) pouze v elektronické podobě na CD?

Odpověď:
Zadavatel požaduje doložení návodu k použití (k obsluze) 1x v listinné a 1x v datové formě jako součást nabídky. Pokud Objednatel chce prokazovat pomocí návodu k použití technické kvalifikační požadavky, je dostačující do kvalifikace vložit prohlášení, že návod k použití je součástí nabídky.


Dotaz:
Je nutné uvádět cenu instruktáže, kterou máme automaticky v ceně a pokud ano jaké je DPH na tuto službu?

Odpověď:
Ano, z účetních důvodů je nutné uvádět cenu istruktáže zvlášť, DPH je určeno podle DPH dodávaného zboží.


Dotaz:
Je nutné uvádět výši recyklačního poplatku, když v dalším odstavci sjednaná částka zahrnuje vše. Jaké je DPH recyklačního poplatku?

Odpověď:
Ano, z účetních důvodů je nutné uvádět výši recyklačního poplatku zvlášť, DPH je určeno podle DPH dodávaného zboží.


Přílohy
- dodatečné informace k 17. 5. 2012 - 2. část.pdf (33.64 KB)