Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroje pro ORL
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2016 09:38:19
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky