Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dorozumívací zařízení pro ORTK odd. A, B
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2016 09:53:25
Předmět Výzva

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

https://ezak.fnbrno.cz/vz00001070

Termín prohlídky místa plnění je 22. 2. 2016 od 10:00 hod., lhůta pro podání nabídek je do 1. 3. 2016 do 11:00 hod.

Děkuji za Vaši nabídku.

S pozdravem
Ing. Radka Bartošová
investiční referent FN Brno
Inženýrské činnosti

532 233 690
775 761 055

Fakultní nemocnice Brno vylučuje v rámci své elektronické komunikace s právnickými a fyzickými osobami aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a veškeré smlouvy lze považovat za uzavřené až jejich podepsáním smluvními stranami. Odeslaná Výzva, poptávka, dotazník v rámci průzkumu trhu, či jiný dokument obdobného charakteru se nepovažuje za návrh smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.


Přílohy
- Příloha č. 3 – Vzorové čestné prohlášení.docx (17.42 KB)
- Příloha č. 2 – Vzorová smlouva o dílo.doc (114.00 KB)
- Příloha č. 1 – PD pro výběr zhotovitele včetně soupisu prací.rar (338.55 KB)
- výzva dorozumívací zařízení PODPIS.pdf (85.25 KB)