Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Laminární box PET/MR
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2016 11:04:12
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky