Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Klimatizace v rámci projektu Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno
Odesílatel Daniel Škoda
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2016 09:43:42
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

zadavatel odpovídá na dotaz a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, viz příloha


Přílohy
- Klimatizace v rámci projektu Preventivní buňka - odpověď na dotaz I.pdf (48.63 KB)