Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kombinovaný inkubátor
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2016 16:13:24
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky