Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ventilátor pro umělou plicní ventilaci
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2016 14:04:03
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky