Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojízdný skiagrafický RTG přístroj
Odesílatel Kateřina Plocová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2012 13:03:34
Číslo jednací ve SpSl 2012/146106/FNBRNO
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel provedl úpravu údaje o výši předpokládané hodnoty v dokumentu „Zadávací dokumentace“, předpokládaná hodnota činí 1.220.000.- Kč bez DPH. Hodnota 1.220.000,- Kč byla správně uvedena již v oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že se nejedná o maximální zadavatelem akceptovatelnou hodnotu, ale o hodnotu předpokládanou, nejsou uchazeči její výší nijak vázáni.


Přílohy
- Dodatečné informace k 30. 11. 2012.pdf (43.27 KB)