Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výpočetní technika
Odesílatel Eva Trávníková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2012 14:12:40
Číslo jednací ve SpSl 2012/65518/FNBRNO
Předmět Dodatečné informace

Dotaz:
Žádáme o zdůvodnění či vysvětlení technického požadavku na rozšiřitelnost požadované skříně pracovní stanice. Zadavatel požaduje 3x 5,25“ (externí), 1x 3,5“ (externí), 3x 3,5“ (interní) a 3x PCI + 3x PCIe (x16, x1) sloty, přestože další související nároky konfigurace pracovní stanice na optickou mechaniku, počet harddisků či obsazení PCI tomu více neodpovídají. Nároky ZD s přihlédnutím k současným standardům nejsou odůvodnitelné a mohou vést ke skryté preferenci jednoho modelu a toto kritérium se může v kombinaci s ostatními stát diskriminačními pro další výrobce a uchazeče. Připouští proto zadavatel i nižší počet slotů (např. 2x 5,25“ externí a 2x 3,5“ interní) a zobecnění požadavku na 3x PCI + 3x PCIe v rámci? Konfigurace pracovní stanice tak nadále plně vyhoví požadovanému osazení komponent s další možnou rozšiřitelností/rezervou?

Odpověď:
Zadavatel vysvětluje:

Počet volných slotů, periférií
- lze rozšířit přídavnými kartami

Zadavatel je veden záměrem ochránit v co nejvyšší míře plánovanou investici, shrnul do zadání požadavky vznikající v průběhu medicínského provozu. U požadovaných a v dotazu zmíněných parametrů vycházel z následujících technických předpokladů:

3x 5,25" externí:
- první pozice bude obsazena požadovanou optickou mechanikou DVD-RW
- druhá pozice je plánována pro osazení výměnným boxem pro vyjímatelný pevný disk pro účely zálohování a fyzické umístění zálohy mimo vlastní PC (trezor)
- třetí pozice je zamýšlena pro budoucí rozšíření o případné další technologie (např. druhá optická mechanika či jiné technologie dostupné v budoucnu)

1x 3,5" externí:
- pozice bude u některých PC osazena čtečkou paměťových karet standardů CF a SD card
- u dalších PC zde budou umístěny starší zálohovací technologie (např. mechaniky typu ZIP) se stávajícími daty

3x 3,5" interní:
- pozice mohou byt v budoucnu osazeny třemi pevnými disky (např. v konfiguraci jeden primární disk pro operační systém + dva disky v konfiguraci RAID 0 pro ochranu dat proti výpadku)

3x PCI:
- tuto technologii zadavatel požaduje z důvodu kompatibility se stávajícím prostředím. Zadavatel si je vědom, ze zařízení používaná v medicínském provozu svým životním cyklem často velmi překračují životní cyklus výpočetní techniky. Vzhledem k pořizovací ceně těchto zařízení je nezbytné zachovat je v provozu i při obměně prostředků IT, neboť jejich cena často přesahuje několikanásobně cenu IT prostředků.
- mohou byt umístěny starší rozšiřující karty v současné době používané ve stávajících zařízeních (např. připojení měřících a laboratorních přístrojů ultrazvuků atd.).
Tento počet byl stanoven jako vyhovující (dvě karty + jeden slot jako rezerva)

1x PCIe 16x:
- tento slot má umožnit budoucí rozšíření o grafickou kartu s vyšším výkonem umožnující např. 3D vizualizaci

1x PCIe 4x:
- tento slot bude u vybraných stanic použit pro osazení kartou pro podporu diskového subsystému v konfiguraci RAID

1x PCIe 1x:
- tento slot je požadován pro případná rozšíření o víceportové karty typu serial port, paralel port, USB 3.0 atd.

Ostatní HW požadavky a včetně vyššího počtu volných slotů a dalších komponent vychází z potřeb FN Brno a jsou snahou o snížení případných dodatečných nákladů, které by vznikly v případě nepřítomnosti uvedeného. HW požadavky nejsou diskriminační a splňuje je více modelů od více výrobců.


Dotaz:
Může být u monitorů typu B) požadovaný typ panelu TN nahrazen typem e-IPS, který je kvalitnější?

Odpověď:
Zadavatel připouští e-IPS technologii za předpokladu, že uchazeč doloží dokumenty (zejména produktový list výrobce, technická specifikace výrobku poskytnutá výrobcem), ze kterých vyplývá splnění všech požadovaných technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci (jas, odezva, kontrasty atd.) v souladu s § 46 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


Dotaz:
Zadavatel požaduje periferie (klávesnice, monitor a myš) téhož výrobce jako u pracovní stanice (PC). Byl by uchazeč vyloučen z VŘ v případě své nabídky plně kompatibilních a technické požadavky splňujících periferií (klávesnice, monitory a myši) výrobců/značek odlišných od výrobce PC?

Odpověď:
Potřeba monitorů, klávesnic a myší od stejného výrobce je dána požadavkem, aby po celou dobu životnosti PC byly podporovány i jednotné komponenty. Proto by takový dodavatel byl vyloučen pro nesplnění požadavků stanovených zadávací dokumentací.


Přílohy
- Dodatečné informace k 24. 5. 2012.pdf (42.63 KB)