Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FN Brno – Modernizace a úpravy potrubní pošty
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2016 13:26:54
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,
FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

Veškeré podklady naleznete pod následujícím odkazem:
https://ezak.fnbrno.cz/vz00001213

Fakultní nemocnice Brno vylučuje v rámci své elektronické komunikace s právnickými a fyzickými osobami aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a veškeré smlouvy lze považovat za uzavřené až jejich podepsáním smluvními stranami. Odeslaná Výzva, poptávka, dotazník v rámci průzkumu trhu, či jiný dokument obdobného charakteru se nepovažuje za návrh smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

Děkuji za Vaši nabídku.
S pozdravem
Ing. Radka Bartošová
investiční referent FN Brno
Oddělení inženýrských činností

532 233 690
775 761 055


Přílohy
- Příloha č. 1 - Specifikace prací a dodávek .pdf (43.29 KB)
- výzva Potrubní pošta PODPIS.pdf (166.91 KB)