Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ureteroskopy
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2016 08:55:59
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky