Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení FN Brno - rozšíření pracoviště OKH v budově CH
Odesílatel Jaroslav Kmínek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2016 13:09:42
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - služby