Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroj pro Real-time PCR - VZMR
Odesílatel Pavlína Ondráčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2016 12:01:47
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky