Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Anesteziologický přístroj
Odesílatel Lenka Soukupová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2017 10:58:41
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky