Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce základních rozvodů vody v objektech A – F, FN Brno, PMDV
Odesílatel Miroslava Tӧpferová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2017 14:06:43
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

Děkuji za Vaši nabídku.
Bc. Miroslava Töpferová


Přílohy
- Výzva_základní rozvody vody A_F.pdf (179.21 KB)