Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Plicní ventilátor pro dechovou podporu novorozenců
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2017 12:10:22
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky.