Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístroj na šokové zmražení krevní plazmy II
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2017 15:06:51
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky