Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozšíření strukturované kabeláže pro monitorovací systém IKK
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2017 15:45:44
Předmět Výzva

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ.
https://ezak.fnbrno.cz/vz00001422

Prohlídka místa plnění se koná 13. 7. 2017 od 9:00 hod., lhůta pro podání nabídek je do 8. 8. 2017 do 11:00 hod.

Děkuji za účast.
S pozdravem
Ing. Radka Bartošová
referent FN Brno
Oddělení investičních činností

532 233 690
775 761 055


Přílohy
- výzva datová síť IKK PODPIS.pdf (143.41 KB)