Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření strukturované kabeláže pro monitorovací systém IKK
Odesílatel Radka Bartošová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2017 14:01:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

DOTAZ:
V zadávací dokumentaci a ve výkazu výměru je uvedeno - Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat část VZ v rozsahu položek B118 až B120 včetně
a v rozsahu položek B134 až B140 včetně.
Znamená to tedy, že tato část ve výkaze se nemá vůbec doplňovat, bude prázdná? Nebo ceny doplnit, ale už je nepřipočítat k celkové ceně?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.


ODPOVĚĎ:
Účastník ocení kompletní soupis prací včetně vyhrazených položek a celkovou cenu uvede do návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel má v úmyslu uvedené vyhrazené položky přednostně zajistit vlastními silami. Pokud by toto ale z časových a kapacitních důvodů nemohlo být do konce lhůty pro podání nabídek ze strany zadavatele zajištěno, bude smlouva uzavřena a realizace díla vyžadována v plném rozsahu. Této skutečnosti jsou uzpůsobeny i platební podmínky – viz vzorový návrh SoD.