Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Polysonograf s digitální videometrií
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2017 16:06:12
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky