Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodů vody v objektu K2 u vodojemu a úpravny vody FN Brno, PMDV
Odesílatel Miroslava Tӧpferová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2017 14:31:53
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

Děkuji za Vaši nabídku.

Bc. Miroslava Töpferová


Přílohy
- Výzva_Úpravna vody.pdf (102.31 KB)