Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zobrazovací systém operačního pole
Odesílatel Pavlína Ondráčková
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2018 13:46:15
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky k VZMR