Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Monitorovací systém pro lůžkovou část KDAR
Odesílatel Hana Egerlová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2018 10:24:13
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky