Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Real Time PCR cykler
Odesílatel Iva Momirovová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2018 15:10:03
Předmět Výzva

Žádám o podání nabídky