Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Energetické úspory v budovách FN Brno - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
Odesílatel Miroslava Tӧpferová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2019 11:38:27
Předmět Výzva

Vážení obchodní partneři,

FN Brno se na Vás obrací s výzvou k podání nabídky do uvedené VZ malého rozsahu.

Děkuji za Vaši nabídku.

Jan Nevoral


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (450.91 KB)