Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PMDV - Parkovací systém Netroufalky, FN Brno
Odesílatel Petr Borek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.08.2019 12:24:21
Předmět Změna zadávací dokumentace

Aktualizace Př. č. 2 - Specifikace předmětu plnění

V odstavci D - OSTATNÍ - HW, SW se ruší tato položka:
UPS - záložní zdroje

Místo toho zadavatel požaduje, aby v případě výpadku elektrické energie, bylo zajištěno zvednutí závor a na pokladně dokončení probíhající operace.