Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PMDV - Parkovací systém Netroufalky, FN Brno
Odesílatel Petr Borek
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.08.2019 09:22:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro odevzdání nabídek do 9.9.2019 v 11.00.


Přílohy
- 2019_PŘ.2_SPECIFIKACE – úprava 28.8.2019.xlsx (16.57 KB)