Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Psychiatrická péče - kovový nábytek, regály a odkalovací systém
Odesílatel Petra Kaldová
Organizace odesílatele Fakultní nemocnice Brno [IČO: 65269705]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2020 13:11:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z důvodu nezveřejnění zadávací dokumentace na svém profilu v den uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku VZ přijal v souladu s § 49 zákona opatření k nápravě spočívající v prodloužení doby pro podání nabídek.